Έκδοση Κοινοχρήστων
Εξοικονομήστε Χρόνο

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με την έκδοση κοινοχρήστων, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας σας.

Η πείρα μας και το αξιόπιστο πρόγραμμα μηχανογράφησης που δημιουργήσαμε εξασφαλίζουν εγκυρότητα και ακρίβεια στον καταμερισμό των κοινοχρήστων, ο οποίος γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό της πολυκατοικίας.

Η έκδοση της συγκεντρωτικής κατάστασης κοινοχρήστων και των ειδοποιήσεων - αποδείξεων για κάθε διαμέρισμα, με αναλυτική απεικόνιση των δαπανών, κάνει εύκολη και κατανοητή την επαλήθευση των εξόδων.