Υποβολή Βεβαιώσεων Αποδοχών

2017-03-07

Η εφαρμογή στο taxisnet για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων. Υπενθυμίζεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων είναι 31η Μαρτίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30η Ιουνίου 2017.


www.dikaiologitika.gr