Νέα
Ενημερωθείτε για ότι σας αφορά άμεσα!

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Η εφαρμογή στο taxisnet για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων. Υπενθυμίζεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων είναι 31η Μαρτίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα...